Bun venit pe site-ul Primariei Vadu Moților!

Procesul Verbal încheiat cu ocazia preselecției operatorilor economici înscriși la licitația de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate publică a Comunei Vadu Moților

27 septembrie 2021

Nr.  3954/27.09.2021

 

 

Proces Verbal

încheiat cu ocazia preselecției operatorilor economici înscriși la licitația de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate publică a Comunei Vadu Moților

 

 

Preselecția s-a desfășurat la sediul Primăriei Comunei Vadu Moților, localitatea Vadu Moților, sat Vadu Moților, nr. 1, jud. Alba, azi 27.09.2021, în intervalul orar 10:00 – 13:00.

Comisia de preselecție, constituită în baza Dispoziției nr. 102/2020 este formată din următorii membri, prezenți la această dată:

 • Corcheș Maria Elisabetaviceprimar;
 • Scrob Nicu Lucian – consilier juridic asistent;
 • Vîrciu Nicolae – reprezentant Ocol Silvic Horea Apuseni;

       Solicitanții care s-au înscris în vederea participării la licitație conform cererilor de înscriere depuse sunt:

 • SC PAVEN CANT FOREST SRL
 • SC MEDCOM FOREST SRL
 • SC TEOSTEF TRANS FOREST SRL
 • SC FLANDRA FOREST SRL

Condiţiile de participare la licitaţie sunt cele precizate în „Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică”, aprobat prin H.G. nr.715/2017, în Caietul de sarcini si conform anunţului publicat pe www.produselepadurii.ro, pe site-ul www.vadumotilor.ro dar şi afişat la sediul Primăriei comunei Vadu Moţilor.

Termenul limită pentru depunerea cererii de înscriere şi a documentaţiei pentru participarea la licitaţie a fost 27.09.2021, ora 13.00.

Comisia de preselecţie a verificat dacă solicitanţii înscrişi au depus următoarele documente, în copie certificată conform cu originalul sau în original, după caz:

 1. documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau, după caz,documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini;
 2. certificatul constatator privind operatorul economic în original sau copie conformă cu originalul,eliberat de oficiul registrului comerţului direct sau prin serviciul online Info Cert. cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei;
 3. declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic, că nu are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului sau faţă de proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale;

1 din 2

 1. d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, valabil şi cu anexa acestuia completată la zi, certificate sub semnătura reprezentantului legal al operatorului economic, sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici străini;
  1. declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici, aşa cum este definit la art. 1 lit. G) din regulamentul aprobat prin H.G. nr. 715 /2017;
  2. declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind situaţia completării la zi a atestatului de exploatare. În cazul în care atestatul de exploatare nu este completat la zi, în declaraţie se vor menţiona volumul de masă lemnoasă pe picior adjudecată şi neoperată în anexă, precum şi vânzătorul;
  3. declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind situaţia actualizată a volumului de lemn achiziţionat / procesat din fiecare specie şi sortiment, de la începutul anului în curs.

Declarația operatorilor economici că nu înregistrează datorii faţă de administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale care se regăsesc in lista de preselectie s-a realizat de către compartimentul contabilitate.

Comisia de preselecţie a verificat certificatele de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră depuse de operatorii economici înscrişi la licitaţie, în ceea ce priveşte perioada de valabilitate şi capacitatea de exploatare disponibilă, conform datelor înscrise în anexa certificatului de atestare şi datelor prezentate în declaraţia 3 a operatorilor înscrişi.

Analizând documentele depuse de fiecare solicitant comisia de preselecţie a hotărât cu privire la admiterea sau neadmiterea pentru participarea la licitaţie, astfel:

 

 

Au fost admiși să participe la licitația din data de 05.10.2021 următorii solicitanți:

      

 •     SC PAVEN CANT FOREST SRL
 • SC MEDCOM FOREST SRL
 • SC TEOSTEF TRANS FOREST SRL
 • 4 .SC FLANDRA FOREST SRL

 

 

Au fost respinși să participe următorii solicitanți: nu este cazul;

 

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces – verbal, azi 27.09.2021, ora 13:30.

 

Comisia de preselecție:

 • Corcheș Maria Elisabetaviceprimar;
 • Scrob Nicu Lucian – consilier juridic asistent;
 • Vîrciu Nicolae – reprezentant Ocol Silvic Horea Apuseni;

 

 

 

 

 

2 din 2

 

Last modified: 27 septembrie 2021

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close